Privacy policy

SIA “Derma Clinic Riga” privātuma politika

Ko apkopo šī privātuma politika?

Jūsu privātums mums ir svarīgs. Mēs uzturam pārredzamu privātuma politiku, kurā tiek skaidrots par to, kā mēs ievācam, izmantojam un kopīgojam informāciju par Jums. Šī politika ir paredzēta, lai palīdzētu Jums saprast:

 1. Kādus personas datus mēs apstrādājam?
 2. Kā mēs izmantojam personas datus?
 3. Kā mēs nododam personas datus?
 4. Kā mēs uzglabājam personas datus?
 5. Kā iegūt pieeju Jūsu personas datiem?
   
Kādus personas datus mēs apstrādājam?

Personas dati ir jebkura informācija, ko iespējams saistīt ar noteiktu personu. Tie var būt identifikācijas dati, piemēram, Jūsu vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija. Veselības dati ir īpašas kategorijas personas dati, kurus mēs apstrādājam.


Kā mēs izmantojam personas datus?

Mēs izmantojam Jūsu datus, lai sniegtu Jums kvalitatīvus ārstniecības pakalpojumus, atbildētu uz Jūsu jautājumiem, nosūtītu Jums informāciju, un/vai pārbaudītu Jūsu identitāti. Atsevišķiem mērķiem, kā, komerciālā paziņojuma nosūtīšana, tiek prasīta Jūsu piekrišana. Datu apstrāde tiek veikta konkrētiem mērķiem un tikai saskaņā ar tiem.


Kā mēs nododam personas datus?

Jūsu personas dati var tikt nodoti laboratorijā, lai veiktusīkāku izmeklēšanu, tikai ar Jūsu piekrišanu.
Personu dati tiek nodoti Nacionālajam veselības dienestam kā vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas pārzinim, saskaņā ar normatīvajiem aktiem tajos noteiktajā apmērā un kārtībā. Dati var tikt izsniegti tiesībsargājošām iestādēm, pamatojoties uz kompetentas valsts amatpersonas pieprasījumu, kā arī mums ir pienākums izpaust klientu informāciju tiesībsargājošajām iestādēm, ja ir radušās aizdomas par noziedzīgu darbību.


Kā mēs uzglabājam personas datus?
 • Datu apstrādes ģeogrāfiskā atrašanās vieta
  Personas dati tiek apstrādāti Latvijā. Fiziska dokumentu apstrāde notiek Rīgā, Grebenščikova ielā 1. Elektroniska datu apstrāde notiek tikai Latvijas teritorijā, speciālo datu apstrādes centros. Personas dati netiek nosūtīti ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas.
 • Datu drošība
  SIA Derma Clinic Riga veiks saprātīgus pasākumus, lai saglabātu personas datu pareizību, precizitāti kā arī nodrošinās datu drošību. Šiem mērķiem tiek izmantotas dažādas mūsdienu tehnoloģijas un drošības programmas dažādos līmeņos. Mūsu serveri un datubāzes atbilst medicīnas nozares standarta drošības prasībām. Tiek veikti tehniski drošības pasākumi (ugunsdzēsības signalizācijas, drošības signalizācijas, nodrošināta fiziska apsardzība u.tml.) personas datu drošības nodrošināšanai. Darbinieki, kuriem ir piekļuve personas datiem, ir apmācīti ar tiem darboties atbilstoši un saskaņā ar mūsu personas datu apstrādes iekšējo normatīvo regulējumu. Mēs centīsimies novērst, lai netiktu radīti nekādi datu zudumi, noplūde, ļaunprātīga to izmantošana, nesankcionēta atklāšana, izmaiņas datos vai iznīcināšana.
 • Datu glabāšanas periods
  Datu glabāšanas periods katrai datu kategorijai tiek noteikts atbilstoši attiecīgo Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Jūsu personas datus mēs uzglabāsim tikai tik ilgi, cik nepieciešams to mērķu, kuriem tie tika iegūti, izpildīšanai vai arī, lai izpildītu Latvijas Republikā spēkā esošā normatīvā regulējuma prasības, ziņot par pārkāpumiem un sniegt informāciju.

Kā iegūt pieeju Jūsu personas datiem?

Zemāk ir aprakstītas Jūsu tiesības attiecībā uz Jūsu datiem kopumā.

Jums ir tiesības:

 • pieprasīt savu personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi;
 • iebilst savu personas datu apstrādei, ja personas datu izmantošana ir pamatota ar leģitīmajām interesēm, tai skaitā profilēšanu tiešā mārketinga nolūkiem, piemēram, mārketinga piedāvājumu saņemšanai vai dalībai aptaujās;
 • prasīt savu personas datu dzēšanu, piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu un Jūs to atsaucat. Šādu tiesību Jums nav, ja personas dati, kuru dzēšana tiek pieprasīta, tiek apstrādāti, pamatojoties uz citu tiesisku pamatu, piemēram, līgumu vai datu apstrādes pienākums mums izriet no normatīvajiem aktiem;
 • ierobežot savu personas datu apstrādi saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, piemēram, laikā, kad mēs izvērtējam, vai Jums ir tiesības uz savu datu dzēšanu;
 • saņemt informāciju par to, vai mēs apstrādājam Jūsu personas datus un, ja apstrādājam, tad arī piekļūt tiem;
 • atsaukt savu piekrišanu savu Personas datu apstrādei;
 • saņemt savus personas datus, ko esat snieguši un kas tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanas un līguma izpildi, rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem un, ja iespējams, nodot šādus datus citam pakalpojumu sniedzējam (datu pārnesamība).

Piekrītot Jūsu personas datu apstrādei konkrētam mērķim, Jums ir tiesības jebkurā brīdī mainīt viedokli un piekrišanu atsaukt, ja datu apstrāde notiek pamatojoties uz Jūsu sniegtu piekrišanu,taču tas neietekmēs apstrādes, kas jau būs veiktas. Ja mēs apstrādājam Jūsu personas datus pamatojoties uz likumīgām interesēm, Jums ir tiesības iebilst pret šo datu apstrādi, lai gan dažos gadījumos tas var nozīmēt, ka mūsu pakalpojums Jums vairs nebūs pieejams.

Ja Jūs vēlaties izmantot savas tiesības, vai arī Jums rodas jautājumi par datu aizsardzību, Jūs varat sazināties ar mums izmantojot e-pastu [email protected] vai mūsu personas datu aizsardzības speciālistu [email protected]. Mēs izskatīsim Jūsu prasību atbilstoši normatīvajam regulējumam un ziņošanas prasībām vai dokumentu saglabāšanai, kas tiek prasīta no SIA Derma Clinic Riga kā medicīnas iestādes.

Ja Jūs neesat apmierināti ar mūsu piedāvātajiem risinājumiem vai mēs, Jūsuprāt, neveicam nepieciešamās darbības, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraugošajai institūcijai, kas Latvijas Republikā ir Datu valsts inspekcija www.dvi.gov.lv.

We use cookies. By continuing to use the website, you accept our cookies. Our cookie policy.